خرید موبایل

اطلاعیه طرح افق

/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%81%D9%82

به اطلاع کلیه واردکنندگان، تولیدکنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان محترم تلفن همراه می‌رساند مطابق به اطلاع رسانی های گذشته از تاریخ1399/01/01 طرح افق (استانداردسازی فاکتور و نظارت بر قیمت) برای تلفن همراه اجرا میشود و همه بخش های زنجیره تامین تلفن همراه (اعم از واردکننده، تولید کننده؛ عمده فروش و خرده فروش) ملزم به ثبت خرید و فروش خود در سامانه جامع تجارت و صدور فاکتور الکترونیک می شوند. این طرح در سال 1401 به صورت جدی اجرا میشود.