شما همراهان گرامی می توانید سوالات، نظرات و هر گونه انتقاد و پیشنهادات خود را در این بخش با ما در میان بگذارید نظرات و پیشنهادات شما راهنمای ما برای ادامه راه خواهد بود

این بخش به منظور سنجش میزان رضایت شما از نحوه برخورد و عملکرد فروشگاه رابوهمراه ارائه شده است و نظرات سازنده شما یاری دهنده ما در بهبود مستمر خدمات در سایت رابوهمراه و فروشگاه مرکزی خواهد بود.
خواهشمنداست نظرات خود را چه خوب چه بد با دقت شرح دهید تا شما نیز در افزایش سطح کیفی خدمات ارائه شده سهیم باشید. پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما سپاسگزاریم.